Produktionschef Hans Karlsson på Bruzaholms bruk intill två av företagets MUR-terminaler.

-MUR-systemet är tydligt, visuellt och enkelt, säger Hans.


Fakta om Bruzaholms bruk:

På Bruzaholms bruk tillverkas sedan mitten av 1800-talet olika slags gjutgods. Cirka 75% av tillverkningen går på export. I det högmekaniserade maskinformsgjuteriet tillverkas slit- och värmebeständigt gjutgods. Bruket har anor ända sedan 1660 då det grundades.

Vi bad Produktionschef Hans Karlsson berätta lite om hur de använder MUR-systemet i sin produktion:

- Vi har använt systemet i cirka sex år och innan MUR hade inte något system för att mäta produktionen. Just nu mäter vi åtta maskiner med systemet.

Hur tycker du att MUR-systemet har kunnat bidra till att effektivisera produktionen?

– Ser man bakåt så kanske vi inte varit så duktiga på att analysera all data som vi får in. Det är viktigt att ha en bra plan för hur all info vi får från systemet verkligen ska användas. Det är först då man får ett aktivt förbättringsarbete. Nu är det en del av vårt dagliga arbete att mäta och därigenom kunna förbättra.

På Bruzaholm har ni ett lokalt utvecklat MPS-system, hur har det funkat ihop med MUR-systemet?

– Adductor har hjälpt oss att få MPS och MUR att synkas så nu funkar det bra.

Vad tycker du har varit den största vinsten med att ha MUR-systemet?

– Det är att vi får mycket god kontroll och att vi kan verifiera vår process nu och över tid.

Upplever ni systemet och programvaran som enkel att arbeta med?

– Jag tycker det är tydligt, visuellt och enkelt att använda.

Tips till andra som funderar på att installera ett MUR-system?

– Tänk igenom vad ni vill åstadkomma, är det för att mäta förluster, för att mäta förmågan eller för att få ett underlag till förbättringar? Sedan är ett bra tips att lägga ned en hel del energi på att utforma listan med avbrottskoder noggrant så att man verkligen bryter ned den så långt det går och att koderna man lägger upp inte är för ”generella” utan bli mer specifika.

Se vad MUR kan göra för dig

Kom igång med mätningar

Kontakta oss