• Hur går maskinen?
  • Vad förlorar vi på stoppen?
  • Vad är orsakerna
  • Hur engagerars alla i mätningarna
  • Live rapportering för alla
  • Dialog med fokus på förbättring
  • Vad som behövs för att sätta igång