Läs mer på www.MUR-Box.se

Rapporter

Med några zoomningar och klickningar får man fram vecko-, månads- eller årsrapporter.
Rapporterna kan sedan samköras med data från annat håll (avvikelskommentarer, andra system i företaget).
Detta kan med fördel göras i Excel, där ni själva utformar era rapporter.

Skift

Genom att lägga upp skift har du möjlighet att skapa rapporter som visar hur de olika skiften har fungerat.

Gantt-Skift


Räknare

I Gantt schemat kan man se hur produktionen har gått under dagen, antalsräknare, längdräknare mm.

Gantt-Räknare
MPS-OEE
OEE i MPS/ERP system