Vill du göra tillfälliga mätningar, t ex flaskhals, eller lära känna MUR-Systemet innan köp görs, så hyr du MUR-Väskan.

Ladda ner Power Point MUR-Väskan...

Startpaket

För MUR-Väskan eller vid fast installation

Startpaketet ser till att ni snabbt kommer igång med mätningarna.

  1. Installation av MUR-programmet tillsammans med er personal som har behörighet att installera program.
  2. En första genomgång av MUR-programmet för att ge en övergripande kännedom.
  3. Er elektriker får anvisningar på hur maskinen kopplas till MUR-Systemet.
  4. När kommunikation med MUR-Väskan upprättas och MUR-Systemet börjar samla in drift data ger vi en kurs i MUR-programmet

Ni använder MUR-Systemet och vi svarar på uppkommande frågor.

Vi avslutar startpaketet med en kompletterande kurs i MUR-programmet.

Starthjälpen sker via telefon och nätet (TeamViewer eller Skype) eller med ett tillägg sker starthjälpen på plats hos er.

Kontakta oss för mer information

Vi hjälper gärna er på plats

Vi erbjuder förstudier med installationsförslag, idrifttagning av MUR-programmet, idrifttagning MUR-Box på maskin samt kurs i handhavandet.

Begär offert.

MUR-Väska

Med MUR-Väskan kan du:

Se om MUR-Systemet passar er.
Inga investeringar eller fasta kostnader.
Alla på företaget får ta del av MUR-systemet
på hemmaplan.
Ta del av alla MUR-Programmen.

Nu kan ni ta ett säkert beslut på att MUR-systemet passar er.

Kontakta oss om ni vill hyra MUR-Väskan eller köpa ett MUR-system.

MUR-Systemet

MUR-Väskans innehåll.
Ansluts direkt till ert LAN, via kabel eller Wifi.