Läs mer på www.MUR-Box.se
MUR-Analys omfattar Pareto, stopptidslängd och MTBF (Genomsnittstid mellan stoppen).Med några få klick får du en veckorapport, månadsrapport.....Markera t ex ett år och genast ser du hur reparationerna fördelar sig under året och dess MTBF.


MUR-ParetoMUR-Stopp

Pareto och stopplängdsfördelning