Läs mer på www.MUR-Box.se

När du har installerat MUR-Systemet
tar MUR-Systemet hand om all data, direkt.
Alla stopp registreras omgående automatiskt

Med MUR-Infoskärm får du en automatiskt och direkt presentation av produktionen.

Initiera MUR-Infoskärm en gång och produktionen presenteras löpande.

MAF

Visualisering bidrar till produktionsökningen

Alla ser direkt att en åtgärd ger resultat.
Visualiseringen sker med MUR-Infoskärm, i realtid.
Du lägger själv upp hur visningen ska ske. Får du en idé om ett nytt upplägg på MUR-Infoskärm behöver du inte anlita en större expert än dig själv.

Visualiseringen ger omgående kvitto på förbättringsarbetet.

MUR-systemet är en kunskapsöverförare då man ser resultat och kan använde det arbetssätt som ger bäst resultat.

Börja försiktigt med antalet stopporsaker.

Välj 2-4 stopporsaker men driv varje stopporsak som ett projekt.

Redovisa och diskutera.

När detta första steget är klart börjar det verkliga förbättringsarbetet för att nå de högre målen.

MUR-Infoskärm-lokal

Vill du ha snabbgenomgång av vissa avsnitt, t ex MUR-Infoskärm, gör vi det omgående.
Telefonkontakt, du loggar in på vår kursdator och vi ger en grundlig genomgång.

Vi kan också via Team Viewer hjälpa dig på din dator. Snabbgenomgång...