Vi hjälper gärna er på plats

Vi erbjuder förstudier med installationsförslag, idrifttagning av MUR-programmet, idrifttagning MUR-Box på maskin samt kurs i handhavandet.

Begär offert

Alternativt klara vi av allt via telefon och TeamViewer

Om det behövs loggar vi in på er dator, annars gör vi allt via telefon och visning från vår dator.
Under installationen ger vi er IT-tekniker support och er elektriker får instruktioner hur MUR-Box ansluts till maskin

När installationen är klar hos er ger vi en kurs i MUR-programmen.
Då får du lära dig hur du initiera MUR-Systemet, göra egna MUR-Infoskärmar och olika typer av rapporter (dag -, vecko-, måndsrapport...)
MUR-Infoskärm fungerar nu som en automatisk realtidsrapport, som klarar sig själv.

  1. Beställ MUR-Box
  2. Installera programmen
  3. Anslut MUR-Box till maskinen. Du behöver endast en slutande/pulserande kontakt när maskinen går. Det kan vara ett relä i maskinen eller en extern mekanisk/optisk givare.
  4. Mätningarna är i full gång.
  5. Vi ger en kurs i MUR programmen. Det sker via telefon och TeamViewer.

Snabbt, effektivt och kostnadseffektivt.