Läs mer på www.MUR-Box.se

Produktionstekniker Lars-Åke Engström vid en av lackeringslinerna.

- Personalen har blivit noga med att skriva kommentarer för att sedan en gång i veckan gå igenom med prod.teknik/processledare vad som har varit störningar i produktionen, säger Lars-Åke.


Fakta om CW Lundberg Industri AB:

Expert på taklösningar

När man designar sitt tak med smäckra, miljövänliga produkter från CW Lundberg kan man anpassa kulör efter önskemål och utseende som lyfter hela fastigheten.

Man väljer färg enligt en kulörkarta utan extra kostnad är för CW Lundberg en självklarhet.

Genom utvalt material, professionell produktion och ytbehandling får man alltid produkter som klarar svåra miljöer, minskar påfrestning på tak och person vid fall samt möjliggör en ergonomisk och säker arbetsmiljö.

Vilka parametrar på lackeringslinjerna var intressanta att börja mäta på?

Det vi ville se var hur vi utnyttjar lackeringslinjen. Med MUR-Boxen så kunde vi börja mäta våra avstängningsluckor , byte av färgluckor och luckor mellan upphängnings oken. På detta vis så kunde vi se hur mycket detaljer som passerar genom lackboxen, och när vi började använda fyllnadsgraden så fick vi bättre koll på utnyttjandegraden. Fyllnadsgraden får vi genom att MUR-Boxen läser signalen från ljusbommen.

Hur används parametrarna?

Det vi använder parametrarna till är se utnyttjande graden av linan och fyllnadsgraden genom lack boxarna.
Stopptiderna är en viktig parameter att jobba bort.
Kommentarerna är viktiga för att komma åt de störningar som är i produktionen. Kommentarerna skriver operatörerna in i MUR-Systemets terminalprogram och blir direkt åtkomliga.
På det viset så kan vi jobba bort de störningar i produktionen.

På vilket sätt har mätningarna påverkat produktionen?

För våran del så kan vi se hur det gick dagen före och utvärdera detta, även använda det i planeringen hur optimeringen av produkterna ska köras.

Hur har MUR-Systemet påverkat engagemanget på lackeringslinan.

För våran del så har vikten av att optimera linan ökat, vi kör mer effektivt idag mot tidigare.
Personalen har blivit är noga med att skriva kommentarer för att sedan 1 ggr/vecka gå igenom med prod.teknik/processledare vad som har varit störningar i produktionen.

Se vad MUR kan göra för dig

Kom igång med mätningar

Kontakta oss