Läs mer på www.MUR-Box.se

Produktions teknikern Johan Thunberg vid en maskin bestyckad med MUR-Box.
MUR-Boxen har gett operatörerna ett uppskattat verktyg i förbättringsarbetet.


Fakta om Nefab:

Företaget startade upp under 1920 talet och har sedan varit med om en framgångsrik resa.

Nefab tillverkar emballage, innerförpackningar, produktskydd och därtill hörande produkter.

I början av 1980-talet började Nefab vidga sina vyer och titta på marknader utanför Sverige. Globaliseringen genom närvaro i ett 60-tal länder.

I Sverige finns Nefab i Runemo, Skultuna, Jönköping och Kista med 167 anställda och omsätter 375 MSEK.

Många undrar hur MUR Systemet har mottagits på företagen och hur mätningarna förändrat arbetssättet och produktiviteten. Hur har det utvecklats sig på Nefab?

Det har utvecklats enormt under den tid vi har haft MUR inkopplat på våra maskiner. Vi har nu ett väldigt bra verktyg för våra förbättringsarbeten på maskinerna. Med att ge operatörerna tillgång till MUR-Info skärmen så ökar även produktiviteten då alla är mån om att maskinen skall prestera så bra som möjligt. Samt som bonus så får vi även ner alla stopporsaker på allt kring arbete. Som sedan ger oss möjligheten att ändra logistiken kring maskinen.

Hur används MUR-Systemet vid era produktions genomgångar?

Vi går igenom statistiken med 14 dagars intervall. Samt återkoppling till personal minst en gång i månaden, för genomgång av statistik och problemlösning.

Hur följer ni upp stopporsakerna?

Vi sätter oss ner med operatörerna minst en gång i månaden för att gå igenom stopporsakerna och ser på eventuella förbättringar. Tiden emellan ger oss tid att implementera ändringar och få in det i operatörernas rutiner. Fördelen med MUR att man se direkt ändring i statistiken hur maskinen har gått sedan förändringen togs i drift.

Se vad MUR kan göra för dig

Kom igång med mätningar

Kontakta oss