Läs mer på www.MUR-Box.se

Christoffer vid en av alla de 60 maskiner som man mäter med MUR-systemet.


Fakta om Strömsholmen:

Företaget finns i Tranås och har cirka 350 anställda. Man utvecklar och tillverkar gasfjädrar för fordons- och industriapplikationer under varumärket Kaller. Företaget ägs av börsnoterade USA-baserade Barnes Group.

På Strömsholmen i Tranås går maskinerna för högtryck när vi besöker företaget för en pratstund med Christoffer Bohman, gruppchef för produktionsberedning.

Ni har kört med MUR-systemet i cirka tio år, hur har det fungerat för er?

- Vi har haft systemet i tio år men det har inte använts till sin fulla potential förrän de senaste fyra åren. Det var då som vi fick upp ögonen för att vi kunde nyttja MUR betydligt mer än vad vi gjorde. Vi arbetar mycket med att maskinoperatörerna får kontinuerlig feedback på de felkoder som matas in i systemet. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och att de inte upplever att de samlar in en massa data som bara försvinner i ett ”svart hål”. Vi mäter idag ett 60-tal maskiner och det har hjälpt oss mycket.

Hur kommuniceras den insamlade data med produktionspersonalen?

- En skärm i vårt produktionsrum ger oss en visuell bild av driften och där håller vi ett möte varje dag med våra produktionsledare. Redan där ser vi snabbt och enkelt hur verksamheten mår. Sedan arbetar vi mycket med responstid kontra avhjälpningstid på alla supportorganisationer vi har, som tex underhållsorganisationen. Vi jobbar ganska hårt med att få ned stopptiderna.

Hur har ni lagt upp felkoderna?

- Ett tidigt beslut var att bara ha fem-sex felkoder för operatörerna, men sedan har till exempel underhållsavdelningen ytterligare koder så att vi kan bryta ned det inom deras organisation. Vi tycker det är viktigt att det inte blir komplicerat för operatörerna med för många felkoder att hålla reda på.

Har du några tal på hur mycket ni kunnat öka produktionen med MUR-systemets hjälp?

- Vi har ökat rent OEE-mässigt med cirka 10% den senaste tiden i och med att vi kan mäta tillgänglighetsförlusterna i tid. Tillgänglighetsmässigt har vi ökat med cirka 10% de senaste åren på grund av att vi vet vad som händer och att vi kan följa upp det. I och med att man blir medveten om vad som händer i produktionen så blir det också en annan typ av diskussioner, nu vet vi exakt vart problemen ligger och kan sätta in rätt åtgärder direkt. Förr var det mer av ”spekulation” när man pratade om stopp och fel.

Ni har även mätning av en manuell produktions-line, kan du berätta lite om det?

– Det är ett pilotområde för monteringen av en viss produkt, där hela linan mäts med en tryckknapp där de som arbetar där trycker in en knapp när momenten utförts. På så sätt kan vi mäta hur den produktionslinjen fungerar och hur lång tid momenten tar.

Logistikchefen Petter Strömvall-Bjelm förklarar för oss hur han byggt en modul i Qlik-view för att länka datan från MUR-systemet med data från affärs-systemet:

- Under en sommar när alla var på semester satte jag mig ned och byggde en modul. Vi kan säga att vi har ”byggt på” en våning på MUR-systemet. I Qlik-View kan vi nu se alla maskiner och avdelningar per dag, vecka eller månad och där har vi även omvandlat stoppen till kronor. Vi får direkt ett reellt värde på vad varje maskin kostar i stopp mätt per dag, vecka eller månad tillsammans med data om hur respektive order har gått.

Se vad MUR kan göra för dig

Kom igång med mätningar

Kontakta oss