Produktionschef Malin Sahlsten på YTAB vid sprutboxen där man mäter på manuellt arbete.
- Vi har helt förändrat flödet i arbetet utanför boxarna för förberedelserna, säger Malin.


Fakta om YTAB:

Specialister på ytbehandling med starkt fokus på plast och komposit.

Lackeringsanläggningar i Sverige och Ungern.

Antal anställda totalt: ca 120.

YTAB har många små, medelstora och stora kunder inom många branscher, inklusive bilbranschen, konsumentelektronik, vitvaror, möbler, medicinteknik och inredning.

YTAB började med mätningar på lackerings linen och därefter kom tanken på att mäta på manuella arbeten.

Varför ville ni mäta på sprutboxarna?

Vi ville ha bättre information på flödet i boxarna. Vi behövde veta effektiv tid för förberedelser/ målning/torktider i boxen för att kunna styra flödet och resurser och i slutändan öka kapaciteten utan att arbeta fortare, bara smartare.

Vad gav mätningarna med MUR-Boxen er för ny information?

Den gav en viktig information om möjlig kapacitet, vilka förbättringsåtgärder vi behövde arbeta med.

Vilka åtgärder gjordes efter ni sett mätresultaten under första tiden?

Vi har helt förändrat flödet i arbetet utanför boxarna för förberedelserna. Detta arbete visualiserades och gjorde att vi ökade effektiviteten med över 20% mot tidigare.

Hur tar lackerarna del av mätningarna och vilken respons ger de via MUR-Systemet.

Lackerarna ser på skärm, i realtid, antal minuter boxen stått still. Vi visar även dagliga mätningar och månadsmätningar. Det har ökat engagemanget bland all personal som jobbar i och utanför boxarna.

Se vad MUR kan göra för dig

Kom igång med mätningar

Kontakta oss